Oversikt over alle sertifiseringer

Vi sertifiserer systemer, personell, produkter og foretak i henhold til en rekke standarder. Her får du komplett oversikt over alle standardene fordelt etter tema.

   Kvalitet, HMS, Miljø og Energi

Trafikksikkerhet

Anti-korrupsjon

Informasjonssikkerhet

Sveising & NDT

 

 

 

 

 

Plastsveising

Inspektører

Gass

Brannsikkerhet

555-forskriften

Teknisk Kontrollorgan

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.