Teknisk Kontrollorgan [CE-merking av trykkpåkjent utstyr og stål- og aluminiumskonstruksjoner]

I henhold til Direktoratet for Byggkvalitet sine retningslinjer, er vi utpekt som Teknisk Kontrollorgan for lastbærende stål- og aluminiumskomponenter. Teknologisk Institutt er også utpekt som Teknisk Kontrollorgan iht. til det nye trykkdirektivet, 2014/68/EU. 

Et Teknisk Kontrollorgan er et uavhengig organ som utpekes av myndighetene i EU/EØS landene. I Norge utnevner de ulike direktoratene Teknisk Kontrollorgan som faller inn under eget ansvarsområde. I offisielle direktiver/forordninger betegnes Teknisk Kontrollorgan på engelsk som «Notified Body». Organets hovedoppgave er å fungere som en nøytral tredjepart som gjør samsvarsvurderinger iht. et direktiv. Kontrollorganet kontrollerer og tester produkter, og utsteder deretter samsvarsvurdering. Dette skjer vanligvis i form av utstedelsen av et sertifikat. I tillegg til direkte produktkontroll, kan kontrollorganet godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem.

Velg tjeneste under

CE-merking av byggevarer

CE-merking av stål- og aluminiumkomponenter iht. NS-EN 1090

Kontakt oss
Lotti  Jespersen Lotti Jespersen

Tlf (+47) 469 83 809

Send e-post
Vilkår for bruk av sertifiseringsmerke
 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.