Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.



Wintershall Norge AS [913559835]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 50001:2011
Sertifikattekst:

Bergen, Brage

Leting, boring, feltutvikling og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkel.

WME AS [985977577]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Design, Engineering, Manufacturing, Installation and After Sales for following products: Active Fire Fighting Systems, Miscellaneous Fire Fighting Equipment and Life Saving Equipment. Nitrogen Generation Package for Offshore, Marine, Various industry and Real Estate

WML AS [997061373]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Consolidation and transport of ships spares

WSP Norge AS [979 136 625]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Tromsø

Profesjonell uavhengig prosjektledelse innen bygg, eiendomsutvikling, infrastruktur, energi, forretnings- og organisasjonsutvikling, kvalitet, miljø, HMS, IKT- og teknologiutvikling og innovasjon

Würth Norge A/S [831 018 682]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Feste- og slipemateriell, verktøy og kjemiske produkter, sortimenter, lagersystemer, verkstedutstyr, service- og kalibreringstjeneste, elektroniske diagnose-, test- og måleinstrumenter for bilverksteder, håndverk og industri

Ø.M. Fjeld AS (ØMF Kongsvinger, ØMF Romerike, ØMF Hamar) [911669668]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Entreprenørvirksomhet (inkludert prosjektering) innen nybygg og rehabilitering av bolig-,næring og offentlige bygg.

Øivind Johansen Transport [979 616 910]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Totalleverandør av tjenester for transport av nye og brukte biler over hele Europa. Egen avdeling for spedisjonstjenester

Ørsta Marina Systems AS [985 833 761]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Design og leverandør av komplette marina anlegg

Østbø AS [920 508 324]

Fylke:
Nordland
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Innsamling, transport, mottak og håndtering av næringsavfall, farlig avfall, EE-avfall og slam. Industriservice, miljøsanering og riving av bygg. Konsulenttjenester innenfor miljø, avfall og farlig gods. Organisering av avfallshåndtering i virksomheter.

Østfold Taxitjenester AS [966007613]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-ISO 39001:2012
Sertifikattekst:

Drift av taxisentral og utførelse av persontransport.

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.