Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Westcon Power & Automation AS [985 947 007]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Prosjektering, installasjon, utvikling, konstruksjon, idriftsettelse og service av elektro-, instrumentering- og automasjonssystemer. Inkludert sikkerhet og IT-kommunikasjon

Westgaard AS [917 319 693]

Fylke:
Nord-Trøndelag
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport, container utleie, mottak av avfall, sortering/fraksjonering av avfall og renovasjon

WeSubsea AS [000573010]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utleie av utstyr og kompetanse til Subsea operasjoner

Widex Norge AS [814 232 972]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av Widex høreapparat

Widex Norge AS [814232972]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:
Leveranser av Widex høreapparat

Wintershall Norge AS [913559835]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 50001:2011
Sertifikattekst:

Bergen, Brage

Leting, boring, feltutvikling og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkel.

WME AS [985977577]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Design, Engineering, Manufacturing, Installation and After Sales for following products: Active Fire Fighting Systems, Miscellaneous Fire Fighting Equipment and Life Saving Equipment. Nitrogen Generation Package for Offshore, Marine, Various industry and Real Estate

WML AS [997061373]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Consolidation and transport of ships spares

WSP Norge AS [979 136 625]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Tromsø

Profesjonell uavhengig prosjektledelse innen bygg, eiendomsutvikling, infrastruktur, energi, forretnings- og organisasjonsutvikling, kvalitet, miljø, HMS, IKT- og teknologiutvikling og innovasjon

Würth Norge A/S [831 018 682]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Feste- og slipemateriell, verktøy og kjemiske produkter, sortimenter, lagersystemer, verkstedutstyr, service- og kalibreringstjeneste, elektroniske diagnose-, test- og måleinstrumenter for bilverksteder, håndverk og industri

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.