Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Westcon Helgeland AS [942 313 365]

Fylke:
Nordland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Fabrication, installation and maintenance of offshore structures, onshore structures and ships.

Westcon Power & Automation AS [985 947 007]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Prosjektering, installasjon, utvikling, konstruksjon, idriftsettelse og service av elektro-, instrumentering- og automasjonssystemer. Inkludert sikkerhet og IT-kommunikasjon

Westgaard AS [917 319 693]

Fylke:
Nord-Trøndelag
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport, container utleie, mottak av avfall, sortering/fraksjonering av avfall og renovasjon

WeSubsea AS [000573010]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utleie av utstyr og kompetanse til Subsea operasjoner

Widex Norge AS [814 232 972]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av Widex høreapparat

Widex Norge AS [814232972]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:
Leveranser av Widex høreapparat

Wintershall Norge AS [913559835]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 50001:2011
Sertifikattekst:

Bergen, Brage

Leting, boring, feltutvikling og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkel.

WME AS [985977577]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Design, Engineering, Manufacturing, Installation and After Sales for following products: Active Fire Fighting Systems, Miscellaneous Fire Fighting Equipment and Life Saving Equipment. Nitrogen Generation Package for Offshore, Marine, Various industry and Real Estate

WML AS [997061373]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Consolidation and transport of ships spares

WSP Norge AS [979 136 625]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Tromsø

Profesjonell uavhengig prosjektledelse innen bygg, eiendomsutvikling, infrastruktur, energi, forretnings- og organisasjonsutvikling, kvalitet, miljø, HMS, IKT- og teknologiutvikling og innovasjon

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.