Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Weld Partner AS [999573010]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Konstruksjon og sveising av alle typer stålkvaliteter. Produksjon, modifikasjon og vedlikehold av prosess og sub-sea systemer. Sveising og produksjon av utstyr for gass og oljeindustrien. Produksjon av trykkpåkjent utstyr. Trykk og lekkasjetesting. Pipeline produksjon. Sveiseledelse av prosjekter

WeOffshore AS [912020959]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utleie av utstyr og kompetanse til on/offshore operasjoner

Wergeland Bedriftsutvikling AS [992843233]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Forretningsmessig tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Rådgivning innen oppbygging og utvikling av kvalitet- og HMS styringssystemer, miljøstyringt, kursvirksomhet, revisjoner, risikokartlegging og risikostyring, granskninger, LEAN forbedringsprosjekter, prosesskartlegginger og utleie av KHMS rådgiver/leder

Westad Industri AS [936612741]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Development, production and sale of valves and related equipment to oil and gas, shipbuilding- and industrial markets

Westco Miljø AS [950632097]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport og innsamling av avfallsfraksjoner fra industri, næringsliv og privatmarkedet. Mottak og sortering av avfallsfraksjoner til material- og energigjenvinning. Utleie av containere og øvrig oppsamlingsmateriell for kildesortering

Westcon Power & Automation AS [985 947 007]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Prosjektering, installasjon, utvikling, konstruksjon, idriftsettelse og service av elektro-, instrumentering- og automasjonssystemer. Inkludert sikkerhet og IT-kommunikasjon

Westgaard AS [917 319 693]

Fylke:
Nord-Trøndelag
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport, container utleie, mottak av avfall, sortering/fraksjonering av avfall og renovasjon

WeSubsea AS [000573010]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utleie av utstyr og kompetanse til Subsea operasjoner

Widex Norge AS [814 232 972]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av Widex høreapparat

Widex Norge AS [814232972]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:
Leveranser av Widex høreapparat
 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.