Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Vekst Ørskog AS [970 956 174]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Tilrettelegging av arbeidsoppgåver tilpassa yrkeshemma og mennesker i utvikling. Leverandør av varer og tenester for den offentlege og private marknaden.

Vendor AS [983437079]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Maskindesign og produktutvikling

Verktøy AS Industri [921 715 447]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Sales of Torque tools,Hydraulic tools and Related products. Calibration of torque tools, measuring device equipment. Service, repair and re-calibration of torque tools and measuring equipment. Service, repair of high-pressure hydraulic equipment system and components. Rental of Torque tools and Torque measuring equipment. Rental of hydraulic tools.

Vest Industrivask AS [913073754]

Fylke:
Sogn og Fjordane
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Vaskeritjenester og reparasjon, samt salg og profilering til næringsmiddelindustri, industri, maritim næring, handel og service-selskap, helseinstitusjoner, hotell og restaurant

Vestnes Renovasjon AS [939 587 438]

Fylke:
Møre og Romsdal
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Avfallsbehandling og gjenvinning fordelt på følgende aktiviteter: Gjenvinningsstasjon med mottak farlig avfall, behandling av kloakkslam, deponi for restavfall og inert avfall og etterbehandling av blandet avfall

Vevang Produksjon AS [959711569]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Tenester til NAV og andre kundar innan arbeid, velferd, inkludering, kartlegging og kompetansebygging og framstilling av tenester og produkt

ViaCon AS [847016272]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Salg og teknisk rådgivning til veg- og anlegg.

Vigor Industrier AS [957238475]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Formidling av arbeidskraft

Vik Ørsta AS - Vik i Sogn [985 001 952]

Fylke:
Sogn og Fjordane
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Overflatebehandling og bearbeiding av metaller

Vik Ørsta AS - Ørsta [985 001 952]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Overflatebehandling og bearbeiding av metaller

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.