Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Veglo Miljøservice AS [956 702 526]

Fylke:
Nord-Trøndelag
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport innenfor følgende områder: Thermo, bulk, ADR tank/-stykkgods, partigods, distribusjon og containertransport. Innsamling, sortering, behandling, mellomlagring og videretransport av farlig avfall. Innsamling og videretransport av dekk, glass og EE-avfall. Slamsuger ADR, tømming av oljeutskillere og spilloljehåndtering. Organisering av farlig avfall for virksomheter og kommuner. Rengjøring, kontroll og destruksjon av nedgravde tanker. Beredskap mot akutt forurensning.

Veidekke Entreprenør AS (Veidekke Arctic AS, Block Berge Bygg AS, Norske Stålbygg AS, Valdresbygg AS, Seby AS, Hammerfest Entreprenør AS) [984024290]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
OHSAS18001:2007
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Utvikling og  gjennomføring av alle typer bygg- og anleggsprosjekter i utførelse- og totalentreprise. Oppdragene omfatter bygging av næringsbygg, boliger, skoler og andre offentlige bygg, byggfornyelse, samt anleggsprosjekter, herunder vei-, jernbane-, vann- og vindkraft samt infrastruktur for olje-, gass- og energisektorene

Veidekke Industri AS [913536770]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Teknisk, Drift og vedlikehold, Pukk og Grus, Asfalt Region Sør/Øst, Asfalt Region Midt/Vest, Asfalt Region Nord, Asfaltverket Mo AS, Hokksund Pukkverk AS, Hamar Pukk og Grus AS

Utvikling, planlegging, produksjon og salg av asfalt, pukk og grus produkter. Utførelse av asfaltering, forarbeider og veivedlikehold, samt administrasjon, ledelse og gjennomføring av Drift og Vedlikeholdskontrakter, på veger og flyplasser

Vekst Ålesund AS [959347425]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Tilrettelegging, kvalifisering og utvikling av personer med nedsatt arbeidsevne og som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Leveranse av varer og tjenester til det offentlige, næringsliv og private markedet.

Vekst Oppdal AS [976320263]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leverandør av tiltakene APS og VTA. Leveranse av tjenester til NAV og andre kunder innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging

Vekst Ørskog AS [970 956 174]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Tilrettelegging av arbeidsoppgåver tilpassa yrkeshemma og mennesker i utvikling. Leverandør av varer og tenester for den offentlege og private marknaden.

Vendor AS [983437079]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Maskindesign og produktutvikling

Verktøy AS Industri [921 715 447]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Sales of Torque tools,Hydraulic tools and Related products. Calibration of torque tools, measuring device equipment. Service, repair and re-calibration of torque tools and measuring equipment. Service, repair of high-pressure hydraulic equipment system and components. Rental of Torque tools and Torque measuring equipment. Rental of hydraulic tools.

Vest Industrivask AS [913073754]

Fylke:
Sogn og Fjordane
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Vaskeritjenester og reparasjon, samt salg og profilering til næringsmiddelindustri, industri, maritim næring, handel og service-selskap, helseinstitusjoner, hotell og restaurant

Vestnes Renovasjon AS [939 587 438]

Fylke:
Møre og Romsdal
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Avfallsbehandling og gjenvinning fordelt på følgende aktiviteter: Gjenvinningsstasjon med mottak farlig avfall, behandling av kloakkslam, deponi for restavfall og inert avfall og etterbehandling av blandet avfall

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.