Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Volvo Maskin AS [933 442 691]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Markedsføring, salg, reparasjon og service på anleggsmaskiner

Weld Partner AS [999573010]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Konstruksjon og sveising av alle typer stålkvaliteter. Produksjon, modifikasjon og vedlikehold av prosess og sub-sea systemer. Sveising og produksjon av utstyr for gass og oljeindustrien. Produksjon av trykkpåkjent utstyr. Trykk og lekkasjetesting. Pipeline produksjon. Sveiseledelse av prosjekter

WeOffshore AS [912020959]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utleie av utstyr og kompetanse til on/offshore operasjoner

Wergeland Bedriftsutvikling AS [992843233]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Forretningsmessig tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Rådgivning innen oppbygging og utvikling av kvalitet- og HMS styringssystemer, miljøstyringt, kursvirksomhet, revisjoner, risikokartlegging og risikostyring, granskninger, LEAN forbedringsprosjekter, prosesskartlegginger og utleie av KHMS rådgiver/leder

Westad Industri AS [936612741]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Development, production and sale of valves and related equipment to oil and gas, shipbuilding- and industrial markets

Westco Miljø AS [950632097]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport og innsamling av avfallsfraksjoner fra industri, næringsliv og privatmarkedet. Mottak og sortering av avfallsfraksjoner til material- og energigjenvinning. Utleie av containere og øvrig oppsamlingsmateriell for kildesortering

Westcon Power & Automation AS [985 947 007]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Prosjektering, installasjon, utvikling, konstruksjon, idriftsettelse og service av elektro-, instrumentering- og automasjonssystemer. Inkludert sikkerhet og IT-kommunikasjon

Westgaard AS [917 319 693]

Fylke:
Nord-Trøndelag
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Transport, container utleie, mottak av avfall, sortering/fraksjonering av avfall og renovasjon

WeSubsea AS [000573010]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utleie av utstyr og kompetanse til Subsea operasjoner

WME AS [985977577]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Design, Engineering, Manufacturing, Installation and After Sales for following products: Active Fire Fighting Systems, Miscellaneous Fire Fighting Equipment and Life Saving Equipment. Nitrogen Generation Package for Offshore, Marine, Various industry and Real Estate

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.