Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Bergen Group Services AS, avd. Straume [993452084]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

 

Styringssystemet omfatter oppdrag og leveranser innen fabrikasjon, service og vedlikehold av trykkpåkjente prosesstekniske systemer, utstyr, komponenter og verktøy for bruk onshore, offshore og subsea.

Bergen Kommune - Etat for utbygging [964338531]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Total planlegging og gjennomføring av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter.

Bergen Kommune Etat for bygg og eiendom [982614031]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Offentlig administrasjon og forsvar
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Forvalter, drifter og vedlikeholder formålsbygg og eiendommer for Bergen Kommune.

Bergen Kommune, Vann og Avløpsetaten [964 338 531]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Offentlig administrasjon og forsvar
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Ansvar for byens vannforsyning og avløpshåndtering

Bergen Mekaniske AS [911631903]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
OHSAS18001:2007
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Maintenance for vessels and rigs. Fabrication and modification of steel constructions, pipe work and sea fastenings.

Bergen Plastics AS [910 507 451]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Design, utvikling, produksjon, sammenstilling og salg av
ekstrudert gummi og silikon, sprøytestøpt termoplast,
elastomerer, gummi og silikon.

Bergen Rustfri Industri AS [997727541]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Production, sales, marketing and development of products made from low and high alloyed steels, alluminium, titanium and nickel based alloys.

BetonmastHæhre Anlegg AS [ 986420010 ]

Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Sertifikattekst:

Entreprenørvirksomhet innen komplekse samferdselsprosjekter som inkluderer veg, jernbane, og luftfart, i tillegg til kraftverk og grunnarbeider for industri og varehandel.

BetonmastHæhre AS [989467263]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

BetonmastHæhre Oslo AS, BetonmastHæhre Østfold AS, BetonmastHæhre Buskerud-Vestfold AS, BetonmastHæhre Boligbygg AS, BetonmastHæhre Røsand AS, BetonmastHæhre Romerike AS,

BetonmastHæhre Bergen AS, BetonmastHæhre Innlandet AS, BetonmastHæhre Trøndelag AS, BetonmastHæhre Telemark AS, BetonmastHæhre Ringerike AS

 

Entreprenørvirksomhet (inkludert prosjektering) innen nybygg og rehabilitering av bolig-, næring og offentlige bygg. 

Bil i Nord AS - Finnsnes [983 666 280]

Fylke:
Troms
Bransje:
Bilforhandlere og -verksteder
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Salg av nye Volvo, Renault person- og nyttekjøretøyer, brukte biler, deler og tilbehør, verkstedtjenester og periodisk kjøretøykontroll

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.