Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Avinor AS, Kart og kunngjøring [985198292]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Provision of technical and  aeronautical information services including: Production of AIP Norway and related publications. Design of instrument approach and departure procedures. Production of aeronautical charts. Management of aeronautical data. Provision of geographical information systems (GIS) services. Surveying and management of geodata. System management for GIS. 

Axon Norway AS [986 464 174]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Bergverksdrift og utvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Supplier of products, services and solutions to the drilling and well industry world wide. Supplier of modifications to existing drilling and well facilities and complete solutions. Flexible and independent integrator of drilling and well products and services.

Axon Well Intervention Products [993 061 409]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Supplier of products, services and solutions to the drilling and well industry world wide. Supplier of modifications to existing drilling and well facilities and complete solutions Flexible and independent integrator of drilling and well products and services.

Axon Well Rig Concept and Design [993 061 409]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008

Balestrand Industrier AS [959328498]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leverandør av tiltaket varige tilrettelagte arbeidsplassar (VTA). Leveransar av tenestar til NAV,kommunar og andre kundar innan arbeid, velferd, inkludering og kompetanseutvikling.

Banedrift AS [998 786 908]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Bygging og vedlikehold av jernbaner og sporveier og annen anleggsvirksomhet for offentlige og private aktører. Etablering av fiberanlegg og lavspentanlegg samt vegetasjonsrydding av jernbanelinjer og høyspentledninger

Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted AS [975792501]

Fylke:
Vest-Agder
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Fabrikasjon og sveising av strukturelle produkter og komponenter for on og offshore industri

Båtsfjord Service AS [952482491]

Fylke:
Finnmark
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Butikk: Båtsfjord

Arbeidspraksis i skjerma virksomhet. Varig tilrettelagt arbeidspraksis.

Bein Engineering AS [916831412]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Design, Engineering, 3D visualization, Prototyping, Fabrication. Testing and Installation related services to on-, in- and offshore industries as folows. Offshore & Marine Handling Systems. Structural calculations and Machiine Design. Cable & Pipeline Instllation Equipment. Subsea & Marine Equipment and Tools. Cable & Pipeline Protection Gear. Stage Equipment & Set Design/Construction. Engineering services: Product Development, Marine Operations. Subsea Cable Projects, Cable- and Structural Analysis, Offshore Supervision. Project Planning

Bergen Bunkers AS [914 631 858]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Kjøp, salg og megling av bunkersolje-, smøreolje og gass (LNG)

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.