Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Avinor AS, Kart og kunngjøring [985198292]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Provision of technical and  aeronautical information services including: Production of AIP Norway and related publications. Design of instrument approach and departure procedures. Production of aeronautical charts. Management of aeronautical data. Provision of geographical information systems (GIS) services. Surveying and management of geodata. System management for GIS. System management for computer-aided design (CAD) and technical documentation archives. Management of as-built documentation. facility management documentation.

Axon Norway AS [986 464 174]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Bergverksdrift og utvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Supplier of products, services and solutions to the drilling and well industry world wide. Supplier of modifications to existing drilling and well facilities and complete solutions. Flexible and independent integrator of drilling and well products and services.

Axon Well Intervention Products [993 061 409]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Supplier of products, services and solutions to the drilling and well industry world wide. Supplier of modifications to existing drilling and well facilities and complete solutions Flexible and independent integrator of drilling and well products and services.

Axon Well Rig Concept and Design [993 061 409]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008

Balestrand Industrier AS [959328498]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leverandør av tiltaket varige tilrettelagte arbeidsplassar (VTA). Leveransar av tenestar til NAV,kommunar og andre kundar innan arbeid, velferd, inkludering og kompetanseutvikling.

Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted AS [975792501]

Fylke:
Vest-Agder
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Fabrikasjon og sveising av strukturelle produkter og komponenter for on og offshore industri

Båtsfjord Service AS [952482491]

Fylke:
Finnmark
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Butikk: Båtsfjord

Arbeidspraksis i skjerma virksomhet. Varig tilrettelagt arbeidspraksis.

Bergen Group Services AS, avd. Straume [993452084]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

 

Styringssystemet omfatter oppdrag og leveranser innen fabrikasjon, service og vedlikehold av trykkpåkjente prosesstekniske systemer, utstyr, komponenter og verktøy for bruk onshore, offshore og subsea.

Bergen Kommune Etat for bygg og eiendom [982614031]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Offentlig administrasjon og forsvar
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Forvalter, drifter og vedlikeholder formålsbygg og eiendommer for Bergen Kommune.

Bergen Kommune, Vann og Avløpsetaten [964 338 531]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Offentlig administrasjon og forsvar
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Ansvar for byens vannforsyning og avløpshåndtering

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.