Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Asvo Måløy AS [959744459]

Fylke:
Sogn og Fjordane
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leveransar av tenester til NAV og andre kundar innan avklaring og arbeid. Arbeidstrening og kvalifisering for den ordinære arbeidsmarknaden. Produksjon av varer og tenester til kundar lokalt og regionalt.

Asvo-Kongsberg AS [955 965 434]

Fylke:
Telemark
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av tjenester til det offentlige og andre kunder innen arbeid, velferd, inkludering og bygging av realkompetanse

Attende AS [961449189]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Tilrettelegging for den enkelte og formidling av arbeidskraft til næringslivet. Industriproduksjon innen pakking og adressering, kopi og grafiske tjenester og mekanisk.

Autek AS [964399808]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utvikling, konstruksjon, sammenstilling, prosjekt leveranser, salg og service av instrumenter og måleutstyr

Auto Transport Service AS [932 865 734]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Totalpartner innen billogistikk

Autonor AS [997802233]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Bilforhandlere og -verksteder
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Import og salg av last-, vare- og personbiler, salg av deler. Ettermarkeds- og verkstedsdrift for last-, vare- og personbil.

AutoStore Sp. z o.o, Polen [974533014]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Manufacturer of the "AuoStore" storage system. Development, production, sales and service towards international customers

Avanti Ryfylke AS [959599238]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leveranse av tjenester til det offentlige innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

Avantor AS [936 647 774]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Eiendom
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Kjøp, utvikling og salg av eiendom

Avantor Eiendomsforvaltning AS [965 530 274]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Eiendom
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Utleie, forvaltning og drift av næringseiendom, offentlig og privat infrastruktur (veier, parker, gang/turveier, parkeringsplasser etc.) Drift av energisentral og parkeringshus

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.