Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.AS Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted [975792501]

Fylke:
Aust-Agder
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Fabrikasjon og sveising av strukturelle produkter og komponenter for on og offshore industri

AS Batteriretur, Rebatt AS [968 850 002]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Forretningsmessig tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Borgenhaugen, Halden, Horten, Sandefjord

 

Landsdekkende innsamling og gjenvinning av brukte batterier

AS Delprodukt (Kvål og Melhus) [918164820]

Fylke:
Sør-Trøndelag
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Produksjon av CNC-styrte maskinerte produkter i metall og andre materialer samt sveiste konstruksjoner

AS Reko, Kastvollen Rehabiliteringssenter [915354513]

Fylke:
Nord-Trøndelag
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leveranse av tjenester tilknyttet helse, omsorg og spesialisert rehabilitering, samt tjenester innen kontor, renhold og kjøkken

AS Trans Construction [830 802 932]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Utvikling/konstruksjon, produksjon, salg og service av moduler, containere og andre konstruksjoner i stål, syrefast stål og aluminium

Assemblin AS [943623341]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Entreprenør- og salgsvirksomhet av alle typer tjenester innen rørleggerfaget. Produksjon av industrielle røranlegg, tanker, trykkbeholdre og andre sveiste konstruksjoner, inkludert montering

Asvo Måløy AS [959744459]

Fylke:
Sogn og Fjordane
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leveransar av tenester til NAV og andre kundar innan avklaring og arbeid. Arbeidstrening og kvalifisering for den ordinære arbeidsmarknaden. Produksjon av varer og tenester til kundar lokalt og regionalt.

Asvo-Kongsberg AS [955 965 434]

Fylke:
Telemark
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av tjenester til det offentlige og andre kunder innen arbeid, velferd, inkludering og bygging av realkompetanse

Attende AS [961449189]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Tilrettelegging for den enkelte og formidling av arbeidskraft til næringslivet. Industriproduksjon innen pakking og adressering, kopi og grafiske tjenester og mekanisk.

Autek AS [964399808]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Utvikling, konstruksjon, sammenstilling, prosjekt leveranser, salg og service av instrumenter og måleutstyr

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.