Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Aker Solutions MMO AS (Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansund, Sandnessjøen) [929 486 250]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Har vist konformitet og evne til produksjon av sveiste produkter for onshore- og offshoreprosjekter i henhold til ISO 3834-2 omfattende kvalitetskrav av metalliske materialer.

Aker Solutions Moss AS [929877950]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 3834-2:2005
Sertifikattekst:

Welding of Steel Tube Umbilical

Aktivum Rælingen AS [985195218]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Leveranse av tjenester til NAV, Rælingen kommune og andre kunder innenfor arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging. Leveranse av egenproduserte produkter til det profesjonelle markedet, og videreformidling av gjenbruksartikler

Akvaplan Niva AS [937375158]

Fylke:
Troms
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Forskning, rådgiving og veiledning for næringsliv, myndigheter og andre innen akvakultur og vannrelatert industri, akvatisk biologi og vannmiljø

Aleris Røntgen AS [918 041 958]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Radiologi. Medisinsk bilde-diagnostikk med røntgen, ultralyd, computertomografi, magnettomografi m.

Alexela Sløvåg AS [982019907]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Storage, blending, transit and warehousing for dark and light petroleum products, with associated logistic services

Alfsen og Gunderson AS [910116207]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Ingeniørfirma med spesialkompetanse innen vann-, luft-, tørke-, pumpe, renseteknikk, samt konstruksjon og leveranse av spesialprodukter inn mot industri, olje og gass, shipping, energi og offentlig virksomhet

Aluhak AS [987888954]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Aluminiumsprodukter, herunder; stillaser, stiger, forskaling og tilbehør.

Alutech AS [989 642 847]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Bearbeiding av aluminiumsprofiler med spesialkompetanse på lange lengder

AM Nutrition AS [987651059]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Produksjon og salg av fraksjonerte produkt

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.