Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Chitinor AS [989567586]

Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Research, development, manufacturing, and sales of: Pharma, personal care, health and nutrition ingredients and functional products

Christian Michelsen Research AS, [965243798]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Forskning, utvikling og eksperttjenester innen avansert instrumentering og måletekniske systemer, visualisering og dataanalyse og energiteknologi

CMR Prototech AS [947720988]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Forskning, utvikling, konstruksjon og produksjon av høyteknologiske systemer basert på hydrogen og brencelceller

Cochlear Norge AS [999642993]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av hørselsimplantater fra Cochlear

Cochlear Norway AS [999642993]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Leveranser av hørselsimplantater fra Cochlear

Compass Group AS [980 478 823]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Informasjon og kommunikasjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
OHSAS18001:2007
Sertifikattekst:

Måltids- og supporttjenester herunder forpleining på offshore oljeinstallasjoner og drift av pasienthotell

Completion Technology Resources AS [985515875]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Design, Engineering, Manufacturing, Sales and Services of Downhole Tools and Accessories within Well Completion and Well Intervention for oil and gas industry

ComPower AS [971052457]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
OHSAS18001:2007
Sertifikattekst:

Salg, prosjektering, utvikling, produksjon, test, installasjon, idriftsettelse, service og vedlikehold av nødstrøm- og kommunikasjonsanlegg, UPS systemer, og elektriske anlegg på land og offshore, på skip og rigger

Core Services AS [995962292]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

IT infrastruktur løsninger, PC'er, printere, software og tjenester.

Dacon AS [932 431 289]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Importer/distributor of professional lighting equipment, Peli protective cases and portable ventilators. Manufacturer of maritime rescue equipment for the global market. Leading supplier of technical knowledge and instruments for remote visual inspection

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.