Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Bolt Construction AS [879663032]

Fylke:
Nordland
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Entreprenørvirksomhet og alt som står i forbindelse med dette.

Borg Buss AS [980 210 383]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Kontraktkjøring persontransport i Nedre Glommaregion og verksteddrift

Braathen Landskapsentreprenør [918 291 751]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Annen tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Anlegg og vedlikehold av komplette utomhusanlegg som parker, idrettsanlegg, torg- og gateløsninger samt gjennomføring av infrastruktur prosjekter

Bragd Consulting Network [914717930]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Megling og utleie av konsulenter innen IKT.

Brattvåg Mekaniske Verksted AS [986 434 453]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Brenning/skjæring, sveising, maskinering, montering, engineering, 3D-print, spesialmaskiner og komplette produkter

Brimer AS [914346401]

Fylke:
Sogn og Fjordane
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Prosjektering, produksjon og montering av kompositt tanker for gass, væsker og fast stoff, (fiske)oppdrett og tilhørende konstruksjoner og produkter

Brisk Kompetansesenter [818299982]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

"Arbeid - og inkluderingstjenester for  offentlige og private kunder med sikte på å øke sysselsettingen i norsk arbeidsliv"

Brunvoll AS [ 995884070 ]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Sertifikattekst:

Design, manufacturing, sales and service of Thruster Systems for manoeuvring and propulsion of advanced vessels.

Brunvoll Mar-El AS [914192137]

Fylke:
Telemark
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Produktutvikling, konstruksjon, produksjon, prosjektering, salg og service av marine kontrollsystemer til framdrift og manøvrering av skip. Samt agenturvirksomhet med salg

Brunvoll Volda AS [917225702]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Utvikling, konstruksjon, produksjon, salg og service av framdrifts- og manøversystemer for skip.

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.