ISO 37001 - Sertifisering av ledelsessystem for antikorrupsjon

ISO 37001 er en ny internasjonal standard for anti-korrupsjon. Standarden er utviklet for å hjelpe din bedrift med å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon samt å forbedre og systematisere arbeidet du allerede gjør for å bekjempe korrupsjon.

Standarden er designet for å integrere arbeidet med anti-korrupsjon i ditt eksisterende ledelsessystem. I og med at ISO 37001 følger samme felles struktur som andre ledelsessystemstandarder er den lett å integrere med f.eks. ISO 9001.

Vi har møtt stor interesse for ISO 37001 blant våre kunder, og er derfor i prosess for å bli akkreditert for sertifisering iht. standarden. Vi forventer å sertifisere våre første ISO 37001-kunder tidlig i 3. kvartal 2017. 

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.