EMAS

Vi hjelper bedrifter som ønsker å søke godkjenning i henhold til EMAS, EUs felleskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Uavhengig tredjepart må dokumentere

Virksomheter som innfører EMAS må utarbeide et miljøprogram og dokumentere resultater i en miljøredegjørelse som sendes til Brønnøysundregisteret. Miljøredegjørelsen må godkjennes av en uavhengig tredjepart slik som Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Vi kontrollerer også arbeidet underveis.

Bedrifter som innfører EMAS må:

 • etablere et miljøstyringssystem
 • sikre at lover og regler på miljøsiden overholdes
 • foreta en kartlegging av hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • sette seg mål og utarbeide et miljøprogram
 • gjennomføre revisjoner for å sikre at miljøstyringssystemet fungerer
 • iverksette tiltak for å oppnå kontinuerlige forbedringer på miljøsiden
 • publisere en miljøredegjørelse som sendes til  Brønnøysundregisteret
 • få godkjent miljøredegjørelsen av en uavhengig tredjepart

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering kan bidra med:

 • Veiledning gjennom godkjenningsprosessen
 • Statusanalyse for å identifisere mangler og forbedringsmuligheter i miljøstyringssystemet
 • Godkjenning av miljøredegjørelsen
 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.