EMAS

Vi hjelper bedrifter som ønsker å søke godkjenning i henhold til EMAS, EUs felleskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Uavhengig tredjepart må dokumentere

Virksomheter som innfører EMAS må utarbeide et miljøprogram og dokumentere resultater i en miljøredegjørelse som sendes til Brønnøysundregisteret. Miljøredegjørelsen må godkjennes av en uavhengig tredjepart slik som Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Vi kontrollerer også arbeidet underveis.

Bedrifter som innfører EMAS må:

 • etablere et miljøstyringssystem
 • sikre at lover og regler på miljøsiden overholdes
 • foreta en kartlegging av hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • sette seg mål og utarbeide et miljøprogram
 • gjennomføre revisjoner for å sikre at miljøstyringssystemet fungerer
 • iverksette tiltak for å oppnå kontinuerlige forbedringer på miljøsiden
 • publisere en miljøredegjørelse som sendes til  Brønnøysundregisteret
 • få godkjent miljøredegjørelsen av en uavhengig tredjepart

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering kan bidra med:

 • Veiledning gjennom godkjenningsprosessen
 • Statusanalyse for å identifisere mangler og forbedringsmuligheter i miljøstyringssystemet
 • Godkjenning av miljøredegjørelsen
 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.