FG-910 Automatiske slokkesystemer/sprinkleranlegg

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr foretakssertifisering i henhold til FG 910 – Automatiske slokkesystemer/sprinkleranlegg.

Fra 1. juli 2012 er det krav om sertifisering for FG-godkjente foretak innen prosjektering, montering/utførelse og kontroll av sprinkleranlegg.

Regler for foretak er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) med representanter fra forsikringsselskapene og Brannteknisk Forening (BTF) oppnevnt av Prosjektstyre FG-brann.

Formålet med FG-regler for automatisk slokkesystemer er å sikre tilstrekkelige kvalitet og kompetanse for personell og til foretak som skal arbeide med automatiske slokkesystemer.

Sertifisering

Sertifisering av foretaket kan gjøres etter følgende områder:

  • Prosjektering av automatiske slokkesystemer
  • Utførelse av automatiske slokkesystemer
  • Kontroll av automatiske slokkesystemer

Krav til foretak

  • Foretaket skal ha gyldig sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse utstedt av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) eller foretaket skal inneha lokal godkjenning i aktuell tiltaksklasse i henhold til den aktuelle byggesaken.
  • Foretaket skal være sertifisert i henhold til disse reglene. (FG 910)
  • Foretaket skal ha ansatt sertifisert personell i henhold til FG-regler for automatiske slokkesystemer - sertifisering av personell (FG-900).
  • Foretaket skal ha et kvalitetsstyringssystem som minst dekker beskrivelsen i kapittel 5 i disse reglene.
  • Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest og ansvarsforsikring.

Kompetansekrav til foretak oppsummert:

             
Sertifiserings-område   Grunnkrav 1   Personellkrav 2   Kvalitetssikrings-system
             
Prosjektering av automatiske slokkesystemer   Sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse   Minst én fast ansatt med personellsertifisering3: Prosjekterende   Ja
             
Utførelse av automatiske slokkesystemer   Sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse   Minst én fast ansatt med personellsertifisering3: Utførende   Ja
             
Kontroll av automatiske slokkesystemer   Sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse   Minst én fast ansatt med personellsertifisering3: Kontrollør   Ja
             

1Innleid personell kan ikke benyttes for å oppnå foretakssertifisering. 
2Foretak som innehar lokal godkjenning i aktuell tiltaksklasse kan søke om sertifisering i henhold til disse reglene i den aktuelle byggesaken. 
3Sertifisert personell i henhold til FG-regler for automatiske slokkesystemer – sertifisering av personell (FG-900).

NB! Det er kun foretak med egne FG personellsertifiserte ansatte som kan innvilges foretakssertifikatet. Etter 1. juli 2012 er det kun sertifiserte foretak som kan utføre kontroll.

For foretak uten eget sertifisert personell er det laget overgangsregler. Jfr. FG 910 som finnes på www.fgsikring.no

Søknad om sertifisering

Fyll ut og send inn følgende tre skjemaer:

Søknad til sertifisering av foretak etter FG-910.2
FG-910- Egenerklæring om kvalitetssystem 
FG-910 – HMS egenerklæring   

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du mellomlagre pdf'ene på egen maskin først. 

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.