Sertifisering av sveiseinspektører iht. NS-477

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477. For å kunne gå opp til eksamen, må du ha gjennomført et eller flere kurs avhengig av din tidligere utdanning og erfaring. 

Sertifisering

Eksamen gjennomføres i våre lokaler i Stavanger. Etter bestått sertifiseringsprøve mottar du et godkjenningssertifikat.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatet ditt er gyldig i 5 år. For å kunne resertifisere deg, må du dokumentere at du innfrir kravene som er satt i standarden. De neste gyldighetsperioder for sertifikatet ditt er 10 år.

 Søknadsskjema 

Ønsker du å signere dokumentet elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'en på egen maskin. 

Følgende skjema må fylles ut og sendes oss:

Søknad om sertifisering som Sveiseinspektør iht. NS 477

Søknad for fornyelse av NS 477 sertifikat

 

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.