Sertifisering iht. FG 750 – automatiske brannalarmanlegg

Sertifisering i henhold til FG-750:1 av personell som jobber med prosjektering, installasjon, er tekniker og/eller uavhengig kontrollør av automatiske brannalarmanlegg.  

Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at personell som arbeider med automatiske brannalarmanlegg skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. NS-3960 pkt. 4.1 setter krav til foretak som skal utføre prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Med utgangspunkt i lanseringen av den nye standarden (NS 3960), har FG etablert nye regler for automatiske brannalarmsystemer - FG-750 sertifisering av personell og FG-760 sertifisering av foretak. For å bli sertifisert kreves relevant grunnkompetanse, produktkompetanse og dokumentert relevant praksis. I tillegg må en bestå eksamen og gjennomføre sertifiseringskurs i henhold til FG-750.

Sertifiseringsprosessen

Detaljene rundt sertifiseringsprosessen finner du i kravdokumentet FG-750:1 - Sertifisering av personell. Den kan lastes ned her

Sertifiseringsområdene er:

  • Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
  • Installatør – utførelse av automatiske brannalarmanlegg
  • Tekniker – driftssetting av automatiske brannalarmanlegg
  • Kontroll – uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg

FG hadde en overgangsordning FG-780 som var gyldig fram til 1.10.2017. Her var sertifiseringsorganet gitt en myndighet til å foreta en objektiv vurdering av søkers praksis og kompetanse for de ulike sertifiseringsområdene. Endringen betyr at minimum praksis krav i de ulike klassene nå må dokumenteres i alle klasser.

Gyldighet

Personellsertifikatene har en gyldighet på 5 år.
For fornyelse/resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter krav gitt i FG-750:1

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 
Følgende to skjemaer må fylles ut:

Søknad til sertifisering FG-900- FG-750- Norsk Gassnorm

Vedlegg til søknad- Praksis- FG-750

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.