Sertifisering av plastsveisere iht. NS-416-1 og NS-EN 13067

Vi sertifiserer både Plastsveisere iht. NS 416-1 (PE og PP) og Plastsveiseteknisk personell iht. NS-EN 13067 (termoplast). 

Veien til sertifikat

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha gjennomført kurs/resertifiseringskurs innenfor gjeldende standard.

Kiwa Teknologisk Institutt er en av flere kurstilbydere på markedet. 

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatet ditt er gyldig i 2 år for NS-EN 13067 og 3 år for NS-416. For fornyelse/resertifisering må du legge frem dokumentasjon eller resertifiseres etter krav i gjeldende standard.

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.