Sertifisering iht. Norsk Gassnorm

Vi sertifiserer montører, gassteknikere og faglig leder (prosjektering) i henhold til Norsk Gassnorm. 

Vi sertifiserer følgende personell iht. Norsk Gassnorm:

 • Gasstekniker I - Installasjon av anleggstype 1
 • Gasstekniker II - Installasjon av anleggstype 2
 • Faglig leder II - Prosjektering av anleggstype 2
 • Montør midlertidig gassanlegg, nivå 1 
 • Montør midlertidig gassanlegg, nivå 2

Veien til sertifikat

For å få utstedt sertifikat må du - i tillegg til grunnkompetanse - ha bestått eksamen i henhold til kravene i Norsk Gassnorm. 

Sertifisering

Etter gjennomført eksamen sendes søknad med vedlegg til sertifiseringsorganet som utsteder akkreditert sertifikat dersom alle krav er innfridd, jfr. Norsk Gassnorm §13 med vedlegg.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

 • Gasstekniker I – 5 år
 • Gasstekniker II - 5 år
 • Faglig leder II - 5 år
 • Montør midlertidig gassanlegg, klasse 1 - 5 år
 • Montør midlertidig gassanlegg, klasse 2 - 5 år

For resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter gjeldende norm.

Pris

 • Sertifisering: kr 3 200,-
 • Resertifisering: kr 3 000,-
 • Ingen årsavgift

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 
Følgende skjemaer må fylles ut:

Søknad til sertifisering FG-900- FG-750- Norsk Gassnorm

Velg relevant skjema:

Vedlegg til søknad - praksis - prosjekt oversikt Gasstekniker I, II og Faglig leder II

Vedlegg til søknad - praksis Midlertidige gassanlegg del 1 og del 2_ resertifisering 

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.