Sertifisering iht. Norsk Gassnorm

Vi sertifiserer montører, gassteknikere og faglig leder (prosjektering) i henhold til Norsk Gassnorm. 

Vi sertifiserer følgende personell iht. Norsk Gassnorm:

 • Gasstekniker I - Installasjon av anleggstype 1
 • Gasstekniker II - Installasjon av anleggstype 2
 • Faglig leder II - Prosjektering av anleggstype 2
 • Montør midlertidig gassanlegg, nivå 1 
 • Montør midlertidig gassanlegg, nivå 2

Veien til sertifikat

For å få utstedt sertifikat må du - i tillegg til grunnkompetanse - ha bestått eksamen i henhold til kravene i Norsk Gassnorm. 

Sertifisering

Etter gjennomført eksamen sendes søknad med vedlegg til sertifiseringsorganet som utsteder akkreditert sertifikat dersom alle krav er innfridd, jfr. Norsk Gassnorm §13 med vedlegg.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

 • Gasstekniker I – 5 år
 • Gasstekniker II - 5 år
 • Faglig leder II - 5 år
 • Montør midlertidig gassanlegg, klasse 1 - 5 år
 • Montør midlertidig gassanlegg, klasse 2 - 5 år

For resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter gjeldende norm.

Pris

 • Sertifisering: kr 3 200,-
 • Resertifisering: kr 3 000,-
 • Ingen årsavgift

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 
Følgende skjemaer må fylles ut:

Søknad til sertifisering FG-900- FG-750- Norsk Gassnorm

Velg relevant skjema:

Vedlegg til søknad - praksis - prosjekt oversikt Gasstekniker I, II og Faglig leder II

Vedlegg til søknad - praksis Midlertidige gassanlegg del 1 og del 2_ resertifisering 

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.