Sertifisering iht. FG 900 – sprinkleranlegg

Sertifisering i henhold til FG 900 av personell som jobber med prosjektering, utførelse og kontroll av automatiske slokkesystemer og sprinkleranlegg. 

Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i nye FG-regler for automatiske slokkesystemer - (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak.

Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis, samt bestått eksamen i henhold til disse regler.

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr sertifisering som dekker kravene i FG-900.

Sertifiseringsprosessen

Detaljene rundt sertifiseringsprosessen finner du i FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER, Sertifisering av personell FG-900. Den kan lastes ned på  nettsidene til Finans Norge.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

  • FG-900 Utførende – 5 år
  • FG-900 Prosjektering – 5 år
  • FG-900 Kontroll – 5 år

For fornyelse/resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter krav gitt i normen.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 

Følgende to skjemaer må fylles ut:

Søknad til sertifisering FG-900- FG-750- Norsk Gassnorm

Vedlegg til søknad- Praksis- FG-900

Ved resertifisering, benyttes understående skjema til å dokumentere praksis:  

Vedlegg til søknad - Erklæring over praksis ved resertifisering - FG-900

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.