Sertifisering av driftsinspektører iht. NS-415-1

Vi sertifiserer Driftsinspektører iht. NS 415-1. Eksamen gjennomføres i våre lokaler i Stavanger. 

Veien til sertifikat

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha gjennomført et eller flere kurs avhengig av din tidligere utdanning og erfaring. Kriteriene varierer ut fra hvilket nivå du skal jobbe på. 

Sertifisering

Eksamen gjennomføres i våre lokaler i Stavanger. Etter bestått praktisk og teoretisk eksamen mottar du et godkjenningssertifikat (som også kan brukes internasjonalt).

Søknadsskjema 

Du kan enkelt søke om sertifisering ved å klikke her: 
Søknad om sertifisering/fornyelse Driftsinspektør etter NS 415-1.

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'en på egen maskin. 

 

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har en gyldighet på 10 år, fordelt over to perioder av 5 år. Fornyelse etter første periode kan gjennomføres basert på dokumentasjon av tilfredsstillende arbeidsaktiviteter gjennom en loggbok eller ved å ta eksamen.

 

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.