Sertifisering av personell

For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet, er dyktige medarbeidere en forutsetning. Innen mange bransjer og fagfelt settes spesifikke krav til opplæring og sertifisering. Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17024. 

Vi kontrollerer og dokumenterer at dine ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette gir trygghet og kvalitet i bedriftens arbeidsprosesser, og gir konkurransefortrinn og økt tillit i markedet.  

Vi har, sammen med våre samarbeidspartnere, et landsdekkende sertifiseringstilbud i henhold til en rekke standarder, regelverk og normer.

Fra 1. juni 2018 blir sertifiseringsordningen til Kiwa Inspecta (PERS 017) sammenslått med Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering (PERS 003). Sertifikater som er utstedt av Kiwa Inspecta frem til 1 juni 2018 er gyldige til utgangsdatoen som er påført det enkelte sertifikat. Oppfølgingen av de sertifiserte blir i denne perioden foretatt av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering, og ved neste sertifikatfornyelse vil Kiwa Inspecta sertifiserte få utstedt sertifikat fra Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Om ønskelig kan overføringen foretas før utgangsdatoen.

Last ned vårt akkrediteringsdokument for personellsertifisering her

Velg type sertifisering under

Sveisere

Sertifisering av sveisere iht. en rekke standarder.

Sveiseoperatører

Sertifisering av sveiseoperatører iht. NS-EN ISO 14732.

Hardloddere

Sertifisering av hardloddere iht. NS-EN 13585.

Plastsveisere

Sertifisering av plastsveisere iht. NS-416-1 og NS-EN 13067.

NDT-Operatører

Sertifisering av NDT Operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Sveiseinspektører

Sertifisering av sveiseinspektører iht. NS-477.

Driftsinspektører

Sertifisering av driftsinspektører iht. NS-415.

Norsk Gassnorm

Sertifisering av montører, gassteknikere og faglig leder iht. Norsk Gassnorm

FG 900 – sprinkler

Sertifisering iht. FG 900 – Automatiske slokkesystemer (sprinkler).

Sertifisering iht. FG 750

Sertifisering i henhold til FG-750:1 (Automatiske brannalarmanlegg)

Kjelpassere og kjeloperatører

Akkreditert sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører

Kontakt oss
Jan Sletten Jan Sletten

Tlf (+47) 977 26 894

Send e-post
Klage eller anke

Alle kan klage eller anke på en sertifiseringstjeneste. Les mer om hvordan du går frem her.

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.