Om oss

På denne nettsiden finner du sertifiseringstjenestene for Kiwa Teknologisk Institutt as og Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as. 

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering ( Kiwa TIS) er et datterselskap av Kiwa Teknologisk Institutt. Kiwa TIS er akkreditert for å sertifisere styringssystemer i henhold til følgende standarder:

I tillegg er de utpekt som av Arbeidstilsynet for å sertifisere virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr (555-sertifisering). 

Det er viktig for Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering å være upartisk i utførelse av oppdrag. Her kan du lese mer om hva det vil si å være upartisk.

Last ned Kiwa TIS sine retningslinjer og betingelser her

Kiwa Teknologisk Institutt as

Gjennom 100 år har Kiwa Teknologisk Institutt (Kiwa TI) bidratt til økt verdiskapning i norsk næringsliv. I dag er bedriftens største kunder ledende innen bransjer som olje, gass og energi, produksjon, luft- og romfart, infrastruktur, transport og telekommunikasjon. Samtidig representerer Kiwa TIs kunder et bredt spekter av små og mellomstore bedrifter i Norge.

Kiwa TI er akkreditert for å sertifisere personell for en rekke fagområder. De er også utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som Teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr.

Kiwa TIs tjenester er delt inn i følgende hovedkategorier:

  • Testing, inspeksjon og kalibrering
  • Kurs og opplæring
  • Produktutvikling
  • Sertifisering

Les mer om Kiwa TIs øvrige tjenester på deres hjemmeside, teknologisk.no.

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.