Om oss

På denne nettsiden finner du sertifiseringstjenestene for Kiwa Teknologisk Institutt as og Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as. 

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering ( Kiwa TIS) er et datterselskap av Kiwa Teknologisk Institutt. Kiwa TIS er akkreditert for å sertifisere styringssystemer i henhold til følgende standarder:

I tillegg er de utpekt som av Arbeidstilsynet for å sertifisere virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr (555-sertifisering). 

Det er viktig for Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering å være upartisk i utførelse av oppdrag. Her kan du lese mer om hva det vil si å være upartisk.

Last ned Kiwa TIS sine retningslinjer og betingelser her

Kiwa Teknologisk Institutt as

Gjennom 100 år har Kiwa Teknologisk Institutt (Kiwa TI) bidratt til økt verdiskapning i norsk næringsliv. I dag er bedriftens største kunder ledende innen bransjer som olje, gass og energi, produksjon, luft- og romfart, infrastruktur, transport og telekommunikasjon. Samtidig representerer Kiwa TIs kunder et bredt spekter av små og mellomstore bedrifter i Norge.

Kiwa TI er akkreditert for å sertifisere personell for en rekke fagområder. De er også utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som Teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr.

Kiwa TIs tjenester er delt inn i følgende hovedkategorier:

  • Testing, inspeksjon og kalibrering
  • Kurs og opplæring
  • Produktutvikling
  • Sertifisering

Les mer om Kiwa TIs øvrige tjenester på deres hjemmeside, teknologisk.no.

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.