Informasjon om overgang til nye ISO 9001 og ISO 14001

Organisasjoner som bruker ISO 9001:2008 og ISO14001:2004 anbefales følgende:

  • Identifisere organisatoriske gap som må tilpasses for å møte de nye kravene
  • Utvikle en plan for å implementere ny standard
  • Iverksette tiltak for å sikre nødvendig kompetanse og bevissthet for alle som har påvirkning på organisasjonens prestasjoner
  • Oppdatere gjeldende ledelsessystem for å møte de nye kravene og bekrefte styringssystemets effektivitet
  • Samarbeide med sertifiseringsorganet om planlegging av overgang til ny standard når det er aktuelt

Frister for overgang fra ISO 14001:2004 til ISO 14001:2015 og fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015 er:

  • 15. september 2015: Utgivelsesdatoer for de nye standardene. (NB! Alle sertifikater utgitt etter dette (ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008) vil ha maksimal gyldighet til 15/9-2018)
  • 15. mars 2017: Alle nye sertifiseringer må følge de nye standardene. 
  • 15. september 2017: Alle re-sertifiseringer må følge de nye standardene.
  • 15. september 2018: Sertifikater utstedt etter ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008 vil ikke være gyldige etter denne datoen.

Se iso.org eller ta kontakt med oss for ytterlige informasjon eller spørsmål. 

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.