ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Med mer enn 300 000 sertifikater utstedt på verdensbasis utgjør standarden et sentralt forretningsverktøy for mange organisasjoner. 

For å sikre at standarden fortsatt oppleves som relevant for markedet er den nå publisert i ny versjon, ISO 14001:2015.

Viktige forbedringer i ny standard

  • Økt fokus på både hvordan interne og eksterne faktorer påvirker en organisasjons miljøprestasjon
  • Større fokus på ledelsens forpliktelse og engasjement
  • Økt fokus på integrasjon med organisasjonens strategiske retning
  • Bedre beskyttelse av miljøet, med fokus på proaktive tiltak
  • Økt fokus på kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi
  • Fokus på livssyklus-tankegang, hvor man vurdere hvert enkelt trinn i syklusen til et produkt eller en tjeneste – fra utvikling til avvikling.

Les mer om sertifisering iht. nye ISO 14001 her.

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.