Fagdag - EN 378 og CE-merking

Bransjeforeningen VKE arrangerer i samarbeid med DSB og Teknologisk Institutt, fagdag med viktig informasjon om den reviderte europeiske kuldenormen, trykkbeholderdirektivet og om CE-merking av kuldeanlegg og varmepumper.

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.